Dwa trzmiele (Bombus species) na słoneczniczku szorstkim.

W naszym otoczeniu żyje mnóstwo owadów. Współegzystujemy z nimi, nawet nie zdając sobie sprawy z ich obecności, ilości i różnorodności gatunków. Wśród owadów bliskich naszemu otoczeniu niezmiernie ważną rolę odgrywają owady pożyteczne, które przyczyniają się do zapylania roślin ogrodowych i sadowniczych oraz pomagają w walce ze szkodnikami.

Część owadów pożytecznych to gatunki pasożytujące na szkodnikach roślin – składają jaja we wnętrzu lub pobliżu szkodnika, a część to drapieżniki szkodników roślin – żywią się nimi. Warto poznać gatunki sprzymierzeńców w walce biologicznej ze szkodnikami oraz gatunki owadów zapylających. Przyjrzeć się ich życiu oraz koniecznym warunkom życia, aby móc zapewnić im środowisko bytowania, jakiego potrzebują, by owady pożyteczne chętnie gościły w naszych ogrodach i sadach.

Najważniejszym w gospodarce człowieka i najbardziej licznym rzędem wśród owadów pożytecznych są błonkówki = błonkoskrzydłe (Hymenoptera). Występują one na całym świecie z wyjątkiem rejonów polarnych. Rząd ten obejmuje ponad 125 tys. gatunków. Do Hymenoptera należą np. pszczoły, osy, trzmiele i mrówki. Owady te posiadają dwie pary błoniastych skrzydeł, a osobniki żeńskie na odwłoku pokładełko.

Do błonkoskrzydłych owadów pożytecznych należy pszczoła murarka ogrodowa (Osmia rufa). Jest ona gatunkiem intensywnie zapylającym, zatem przyczynia się do obfitszego kwitnienia i plonowania np. w naszych ogrodach i sadach. Murarka od innych pszczół wyróżnia się łagodnością. Występuje powszechnie na terenie naszego kraju. Aby zwabić ją do ogrodu i zapewnić dobre warunki bytowania możemy umieścić dla niej domek z rurek trzcinowych. Odpowiedni domek trzcinowy wykonany jest z trzcinowych rurek o średnicy 6-8 mm i 10-15 cm długości. W takim trzcinowym domku pszczoły murarki chętnie zamieszkają i przejdą cykl rozwojowy. Alternatywą dla trzcinowego domku jest domek drewniany, ponieważ owady żyjące w ogrodach szukają schronienia we wszelkich miejscach z materiałów naturalnych, które mogą być połączone ze sobą. Taki drewniany domek może tworzyć odpowiednio ponawiercany kawałek drewna. Otwory powinny mieć głębokość ok. 6-10 cm i średnicę 6-8 mm. Domki dla owadów najlepiej jest umieścić w miejscu nasłonecznionym i osłoniętym od wiatru.

Rodzajem owadów pożytecznych jest również trzmiel (Bombus). Trzmiele to duże owady (do 30 mm), gęsto owłosione, często jaskrawo ubarwione, ale zwykle z przewagą czerni lub też całkiem czarne. Mają bardzo duże znaczenie w gospodarce rolnej, ponieważ poszukując pyłku którym się żywią, zapylają wiele gatunków roślin uprawnych, polowych i szklarniowych oraz dziko rosnących. W naszych ogrodach trzmiele chętnie zajmą przygotowane dla nich budki. Domek dla trzmieli to skrzynka wykonana z nieheblowanego drewna o wymiarach co najmniej 13x13x13 cm (mierząc wewnątrz domku). Domek dla trzmieli powinien mieć szczelny daszek, a do jego środka prowadzić otwór wlotowy, mający 1,5-2 cm średnicy. Wnętrze domku dla trzmieli należy wypełnić suchym materiałem roślinnym (siano, słoma, mech, liście).

Warto pomyśleć również o domkach dla pozostałych owadów pożytecznych, np. takich jak np. złotooki, biedronki czy motyle. Budki dla owadów często są zaprojektowane z myślą o wielu gatunkach. Oprócz wymienionych budulców takich jak deski, drewniane wałki, rurki trzcinowe do budowy budek dla owadów wykorzystuje się również szyszki oraz cegły.

Domek dla owadów to schronienie dla owadów pożytecznych i ciekawy element architektury.

Zaprośmy owady pożyteczne do naszych ogrodów, dajmy im schronienie w domkach i hotelikach. Niech cieszą nasze oczy, koją muzyką skrzydeł i pełniąc swoją biologiczną rolę pomagają.

Hanna Krugiełka

mgr inż. agronomii

Polecamy również

Budki dla owadów